EncyMed.com - gratis medische informatie

K Terug naar hoofdpagina
Inhoud op alfabetische volgorde:

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Kahler

Kalium

Kallman syndroom

Katatonie

Keelpijn

Kelloid

Kinderverlamming

Kinderziekten (enkele vaak voorkomende)

Kinkhoest

Kleuterdiarree

Klinefelter syndroom

Kniepijn

Koemelkallergie

Koolstof monoxide intoxicatie

Koortsstuip

Korsakow

Kroep