Plexus brachialisneuritis (neuralgische amyotrofie, amyotrofische schouderneuralgie)

definitie:

Oorzaken:
Onbekend. Betrokken zenuwen: nervis axillaris (bestuurt de musculus deltoideus), nervus suprascapularis (bestuurt de musculus infraspinatus en de musculus supraspinatus), nervus thoracicus longus (bestuurt de musculus serratus anterior)
Er bestaat een recidiverende plexus brachialis neuritis (autosomaal dominant).

Frequentie:


Risicofactoren:


Verschijnselen:
Acuut, zeer hevige pijn, stekend, in de schouder met uitstraling naar de nek, rug en arm.
Pijn neemt toe bij het zijwaards omhoog bewegen van de arm en bij het naar binnen draaien van de arm. Ook bij strekken van de elleboog
De klacht kan dubbelzijdig voorkomen (bij 25%)
Pijn wordt binnen dagen tot weken minder
Er blijft zwakte van de spieren van de schouder en bovenarm over|Gevoelsstoornissen (bij 25%)
Scapula alata (afstaand schouderblad. Door musculus serratus anterior atrofie)
80% herstelt volledig binnen 2 jaar.

Complicaties:


Diagnostiek:
EMG om onderscheid tussen wortel en plexuspathologie te maken.

Behandeling:


Controle:


Extra informatie:


 

Terug naar hoofdpagina <<