Inhoud op alfabetische volgorde:

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Terug naar EncyMed


Depressie

definitie:

Oorzaken:
Erfelijke factoren, persoonlijkheidsstoornissen, zwak of ontbrekend sociaal steunsysteem.
Verschillende lichamelijke ziektes kunnen ook stemmingsstoornissen veroorzaken. Men spreekt dan van bijv. een stemmingsstoornis met depressieve kenmerken op basis van een CVA.
Voorbeelden van somatische aandoeningen: Parkinson, MS, hersentumoren, trauma capitis, CVA, vit B12 tekort, schildklieraandoeningen, bijnieraandoeningen, hyperparathyreoidie, hypopituitarisme, DM, LE, RA, influenza, toxoplasmose, Pfeifer, HIV, lues, pancreascarcinoom. Verder ook middelengebruik (ook geneesmiddelen)

Frequentie:
1% van alle kinderen, 8% bij adolescenten

Risicofactoren:
Risicofactoren voor zelfmoordpogingen/gedachten:
-Man
-Alleenwonend
-Gebrekkige sociale contacten
-Prikkelbaar gedrag met verbale adressiviteit
-Psychiatrische stoornis of middelenmisbruik
-Eerder een zelfmoorpoging uitgevoerd

Verschijnselen:
De volgende symptomen kunnen optreden. Voor verschijnselen die specifiek zijn voor depressie zie het kopje Diagnostiek:
Negatief oordeel over en verlies van interesse in werk, hobby’s etc.
Negatief zelfoordeel een verlies van eigenliefde
Isolement
Denken aan de dood of aan zelfmoord
Ontbreken van toekomstperspectieven
Hopeloos gevoel
Moeheid, futloosheid, gebrek aan energie
Hoofdpijn, zwaar of drukkend gevoel in het hoofd
Druk op de borst, pijn in de nek, schouders en rug
Duizeligheid, licht gevoel in het hoofd, vage buikklachten, libidoverlies
Slaapstoornissen
Eetlust veranderingen
Defaecatie problemen (problemen met ontlasten)
Potentieveranderingen
Denkstoornissen
Amenorroe (menstruatie treed niet op)
Verminderde doorbloeding
Vertraagde prikkelgeleiding
Verminderde spanning in de spieren
Verminderde ademhaling
Vermagering

Complicaties:

Diagnostiek:
Van depressie wordt volgens de DSM-IV gesproken als:
A Er sprake is van minstens 2 weken lang 5 of meer van de onderstaande symptomen. Er moet ook in ieder geval sprake zijn van een depressieve stemming of verlies van interesse/plezier.
-depressieve stemming
-verlies van interesse/plezier
-evident gewichtsverlies of toename
-insomnia of hypersomnia
-psychomotore agitatie of remming
-minder energie
-gevoel van waardeloosheid of buitensporige schuldgevoelens
-minder goed kunnen nademken/concentreren
-suicidegedachten of gedachten aan de dood, zelfmoordpogingen
B Niet door een somatische ziekte, middelengebruik of rouwreactie
C Niet door een psychotische stoornis

Onderscheid kan verder worden gemaakt in:
-postpartum depressie
-depressie met sizoensgebonden patroon
-depressie met melancholische kenmerken
-depressie met psychotische kenmerken
-depressie met atypische kenmerken

Comorbiditeit:
Anststoornissen
Gedragsstoornissen
Middelenmisbruik

Behandeling:
Op het heden gefocuseerd blijven
Strakke dagsplanning aanhouden
Voldoende lichaamsbeweging
Voldoende sociale contacten aanhouden
Overmatig alcoholgebruik vermijden
Niet lang thuis blijven
Cognitieve gedragstherapie
Interpersoonlijke psychotherapie
Antidepressiva (amitriptyline, fluvoxamine). Bij kinderen gaat de voorkeur uit naar psychologische behandeling. Indien niet succesvol fluoxetine bij kinderen.
Mogelijke dwang opname in het kader van IBS (In Bewaring Stelling)

Controle:

Extra informatie:
DD:
-angststoornissen
-schizofrenie
-dementie
-persoonlijkheidsstoornissen
 

Terug naar hoofdpagina <<