Inhoud op alfabetische volgorde:

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Terug naar EncyMed


CO intoxicatie

definitie: intoxicatie met koolstof monoxide

Oorzaken:
Koolstof monoxide komt vrij bij onvolledige verbranding. Meestal betreft het hier slachtoffers van branden, gedoofde openhaard met slechte ventilatie, uitlaatgassen van auto's in gesloten ruimte. Ook het roken van veel sigaretten kan CO intoxicatie geven (al gaat dat meestal zo geleidelijk dat er geen klachten optreden).
Methyleenchloride geeft als metaboliet CO en kan dus een CO intoxicatie geven.

CO bindt aan haemoglobine. Hierdoor ontstaat HbCO (carboxyhaemoglobine). Omdat deze verbinding veel sterker is dan die met zuurstof, is een deel van het haemoglobine niet meer beschikbaar voor zuurstoftransport. Hierdoor kan een zuurstoftekort ontstaan in het lichaam, met (indien er maar voldoende CO ingeademd wordt) de dood als gevolg.

Frequentie:


Risicofactoren:


Verschijnselen:
Hoofdpijn
Duizeligheid
Misselijkheid
Braken

Complicaties:
Insulten
Coma
Aritmieen
Dood

Diagnostiek:
zie behandeling
HbCO wordt bepaald in de bloedgassen (moet apart worden aangekruist)
Bij een CO intoxicatie is de PaO2 normaal bij een verlaagde O2 saturatie.
Bij HbCO=50% vindt men SO2=96% en HbO2=48%

Behandeling:
In ziekenhuis:
Indien de tijdsduur tussen de CO intoxicatie en de ziekenhuispresentatie >24 uur is, volgt geen behandeling.
Indien deze tijdsduur korter is, bepaal dan het HbCO.
Indien HbCO<10% en er geen symptomen zijn: geen behandeling
Indien HbCO<10% en er wel symptomen zijn: 8 uur lang non-rebreathing masker met 100% O2
Indien HbCO>10% en er is geen beademingsindicatie en de patient is niet comateus geweest: 8 uur lang non-rebreathing masker met 100% O2
Indien HbCO>10% en er is geen beademingsindicatie en de patient is wel comateus geweest: 3 sessies hyperbare zuurstofbehandeling (HBO) met 2-3 ATA in 24 uur
Indien HbCO>10% en er is wel beademingsindicatie: 8 uur lang beademen met 100% O2, daarna beademen voortzetten op geleide van de bloedgassen.

In geval van methyleenchloride, moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat CO nogsteeds wordt aangemaakt.

Controle:


Extra informatie:


 

Terug naar hoofdpagina <<